Edunvalvonta

TOIMINTA OHJEET ONGELMATILANTEISSA:

 

Tarvitsetko apua työ- ja virkaehtosopimuksen (KVTES) ehtojen tulkinnassa? Tiedätkö lomaoikeutesi?  Onko työpaikallasi ongelmatilanne?

Näissä kaikissa asioissa (ja monissa muissa) sinua auttaa luottamusmies. Epäselvissä tai ongelmatilanteissa keskustele aina ensin esimiehesi kanssa. Mikäli asia ei selviä, ota seuraavaksi yhteyttä alakohtaiseen JHL:n luottamusmieheen. Luottamusmies auttaa sinua kykyjensä mukaan ja tarpeen tullen ottaa edelleen yhteyttä pääluottamusmieheen. Tarvittaessa pääluottamusmies ottaa yhteyttä JHL:n Pirkanmaan aluetoimistoon.

Yksinkertaistettuna toimintaketju ”ongelmatilanteissa” on seuraava:

1.     työntekijä/viranhaltijaottaa yhteyttä esimieheen

2.     työntekijä/viranhaltijaottaa yhteyttä luottamusmieheen

3.     luottamusmies ottaa yhteyttä pääluottamusmieheen

4.     pääluottamusmies ottaa yhteyttä JHL:n Pirkanmaan aluetoimistoon

 

 

SUULLISEN TAI KIRJALLISEN VAROITUKSEN SAAMINEN

Ennen suullisen tai kirjallisen varoituksen saamista, työntekijän tulee saada kutsu kuulemistilaisuuteen. Tähän tilaisuuteen työntekijällä on oikeus, ja on myös suositeltavaa, ottaa mukaan  luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu tai muu uskottu henkilö tuekseen. Tilaisuudesta tulee aina laatia pöytäkirja, jonka sekä työntekijä että työnantaja allekirjoittavat. Huom! Ota aina ajoissa yhteyttä luottamusmieheen tai työsuojeluvaltuutettuun.